תזמורת אקורד בכפר מזמינה נגנים נוספים להצטרך לתזמורת