פיקוח

שלישי, 07 מאי 2013 22:51

פיקוח

פיקוח על חוקי עזר כדוגמת : שילוט, חניה, שוטטות בע"ח, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון.

פעילויות הפיקוח מתחלקת לשני תחומים:

1. לכידת כלבים.

2. מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון, רוב הפעילות בתחום זה היא מניעתי כמו פניה לתושב לניקוי חצרות. וכן פעילות במפגעי גזם וגרוטאות.

רישוי עסקים:

חוק רישוי עסקים הוא חוק מדינה כאשר הזרוע המבצעת היא הרשות המקומית.

לפרטים נוספים מוטי מזרחי- 0524296689.

שירות וטרינרי :

וטרינר המועצה דר' ברזילי 0524296699

שעות קבלה יום שני 17:00-19:00 בבית ספר קשת.

עיקור חתולים:

בספטמבר 2009 התבצע מבצע לעיקור חתולי רחוב במסגרת תוכנית רב שנתית. עוקרו/ סורסו 210 חתולים.

ב- 2011- בוצע מבצע עיקור לכ 100 חתולים.

מטרת המחלקה להגיע ל80% מאוכלוסיית החתולי הרחוב ולשמור נתון זה לאורך זמן.