מועצה מקומית כפר ורדים - כפר ורדים - אתר המועצה המקומית

דבר ראש המועצה - סיון יחיאלי

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום