סכום ישיבת ועדה לאיכות הסביבה 24.2.2016

 

 

נוכחים: יואב, דורית, עדנה, מוטי, הלל.

מוזמנים: ציפי דיקמן, שי קולונימוס מהנדס המועצה.

 

 

  1. אבק בגריסה וקידוחים בכפרעקב תלונות רבות שהגיעו על ענני אבק וזיהום האויר ורעש בשעות לא קונבנציונליות כתוצאה מעבודות קידוח ליסודות וגריסת סלעים במתחם קריית החינוך – הופסקה עבודת הקבלן הגורס.

מחלקת הנדסה יתנו לקבלנים הוראות מפורשות לגבי שיטות עבודה ללא אבק וכן הגבלה לשעות העבודה המקובלות.

 

  1. ציפי דיקמן מבקשת בשם צוות חזות הכפר מהמועצה לעבור לבדוק ולתקן ערוגות בנויות, שבילים וכו' בגינון הציבורי – שנהרסו עם השנים בשלב א' ו-ב'.
  2. עתיקות בשלב ג'

 

שי מסביר: נעשו חפירות בדיקה בשטח שלב ג', תוך התמקדות בשלב הראשון שיוצא לשיווק.  נמצאו בעיקר שרידי מתקנים ששמשו לחקלאות בעת העתיקה.  במקומות מסויימים נמצאו שרידי מערות קבורה עתיקים, ללא קשר ליהדות. מסקנות רשות העתיקות שבשלב זה אין חשיבות לשימור רוב הממצאים.  במקומות הרגישים יבצעו חפירות הצלה – לפינוח מעמיק יותר של הממצאים.

בכל מקרה – המועצה הסכימה לממן 50 ימי פיקוח של פקחי רשות העתיקות בזמן בצוע עבודות עפר לתשתיות ציבוריות (כבישים וכו').

 

הועדה ממליצה לשמר ממצאים חשובים בזמן הפיתוח והבניה של שלב ג' כולו.

  1. מרכז מסחרי: הועדה מדגישה בפני המהנדס שהמרכז המסחרי הנוכחי לא יוכל לעמוד בעומסים שיוצרו עם איכלוס שלב ג' ולכן יש לבנות מרכז נוסף.

שי מפרט שיש תכנון שטחים למרכזים מסחריים, הן במרכז הכפר והן באזור המלאכה/תעסוקה החדש המשותף עם מעלות שיבנה לאורך כביש 8833. בשלב הנראה לעין אין היתכנות כלכלית לבנית מרכז מסחרי חדש.

 

יואב ניצב – יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה כפר ורדים.