ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 1/16 מתאריך 28.01.16

 

 

משתתפים:  ציפי דיקמן, עופר כהן ומאיר גרינפלד (יו"ר).

 

נושא על סדר היום:        שימוש גורמים עסקיים  ופרטיים במבני ציבור ושטחים ציבוריים

 

בהמשך למפגש עם המבקרת שבה סוכם שהוועדה תבקש בדיקת המבקרת לשני נושאים במשך שנת 2016 , החליטה על הנושא ראשון אותו תתבקש המבקרת לבדוק  ב 2016 שהינו: 
שימוש גורמים עסקיים  ופרטיים במבני ציבור ושטחים ציבוריים בניגוד לכללי מנהל תקין והאינטרס הציבורי.

להלן פירוט חלקי של שטחים ומבנים ציבוריים  שנעשה בהם שימוש ע"י גורמים פרטיים ועסקיים והידוע לחברי הועדה:

1 . שימוש של גורמים מסחריים ו/או פרטיים בשטחים ציבוריים באישור בכתב/בחוזה עם  המועצה. המבקרת מתבקשת לבדוק, בין השאר, את:

1.1 אישור לצהרונים לפעול בגנים.

1.2 אישור לגורמים שונים לפעול במארג

1.3 חוזים עם מדריכי חוגים פרטיים שעושים שימוש בשטחים ציבוריים


2
. שימוש של גורמים מסחריים ו/או פרטיים בשטחים ציבוריים שלא באישור,  של המועצה . המבקרת תתבקש לבדוק, בין השאר,  את:

2.1 שימוש של גורמים מסחריים בשטח ליד כיכר 9. יש לבדוק מכח מה הם מחזיק בשטח ומה הפעולות שהמועצה עשתה עד כה כדי לקבל את החזקה בשטח לידיה.

2.2 פלישה של הקאנטרי לשטחים ציבוריים. יש לבדוק את כל ההליכים שהתנהלו עד כה בעניין זה מול הבעלים/שוכר ומול רמ"י 

 

3. שימוש באולם שבמארג. יש לבדוק את הזכויות הקנייניות של המועצה באולם זה ואת ההתקשרויות של המועצה בהשכרת האולם לתושבים ולגורמים מסחריים. והאם ההתנהלות הכספית תואמת כללי מנהל תקין

 

4. יש לבדוק שימוש בשטחים ציבורים בגבולות המוניציפליים של הכפר, לטובת פרסום מסחרי על שילוט (בכניסה הראשית לדוג'). האם המועצה מאשרת את תליית השלטים. האם המועצה גובה דמי שילוט והאם היא אוכפת פרסום לא חוקי 

 

 

רשם: מאיר גרינפלד

Last modified on שני, 05 ספטמבר 2016 19:17