ישיבת ועדת איכות הסביבה 8.9.2015

ישיבת ועדת איכות הסביבה              8.9.2015

 

נוכחים חברי הועדה , מוזמנים שי קולונימוס מהנדס המועצה, אביעד כהן מנכ"ל, ציון דרור .

נושאים ,

  1. פרוגרמה ירוקה לכפר ורדים – מציג שי.

הפרוגרמה תכלול את תבע"ות שלב א ב וג של הכפר ותקנוני האוגדן הירוק ותקן מחייב לבנייה ירוקה, כולל הנחיות מרחביות מ2016.

פגישה בעניין עם אדם קולמן וי"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה תתקיים באחריות שי ובהשתתפות נציגי ו. לאיכות הסביבה.

 

הוגשו 4 הצעות של משרדים .

שמות המשרדים הוצגו בע"פ לועדה.

פגישה של הצוות המוביל אריה רוזנצוויג,טוביה ויואב עם שי ונציגי מועצה תתקיים לבחינת ההצעות .

 

 

  1. שלב ג תשתיות – הוצגו 4 חלופות למעבר הוואדי מאיזור רח תבור לשלב ג .

הוועדה ממליצה על גשר משולב עם סוללה למעבר בע"ח זרימת חורף ואסטטיקה.

 

  1. בית קברות – בוצע סיור עם אביעד כהן מנכ"ל הרשות.

בעקבות הסיור הוכנס צוות גינון של מלמד לגיזום נקיונות , סוכם שערוגות הכניסה בחניה יוחלפו ואו יגוננו מחדש.

 

פיצוץ קו ראשי – יתוקן , ספסלים יתוקנו ויחודשו , פרגולת מתכת תיצבע, תותקן רשת הצללה. יטופל ותתוקן תאורה בחלק החדש.

בחלקה הצפון מערבית ישתלו 5 עצים גדולים לצל. בחלקה הדרומית החדשה ישתלו עצים גדולים בצד הדרום מערבי להצללת החלקה לשעות צהריים ואחה"צ. פתרון זמני להלוויות בשמש ע"י שכירת צליות מתאימות באחריות ציון.

תחזוקה שוטפת – מומלץ לתקצב איש תחזוקה אחראי כפי שהיה בעבר בהיקף של 30% משרה.

  1. גינון הכפר – בהמשך לסיור וסיכומים תת ועדה לחזות הישוב יציג אביעד בישיבה הבאה עלויות ותקצוב ל2016. יתוקן גדר במסובת בית ספר קשת.
  1. מיחזור פסולת  - מוטי מזרחי.

על בסיס נתוני מחזור של איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי והמעבר לפינוי חד שבועי ירדה כמות  ההטמנה של הכפר מ2000 טון ל1400 טון. החסכון במעבר לפינוי אחד פלוס הירידה בכמות עקב מחזור ביתי הביא לחסכון כספי של 615,000 ₪. כפר ורדים ממחזרת 48% מהפסולת.

 

יואב ניצב – יו"ר הועדה לאיכות הסביבה כ. ורדים.

Last modified on רביעי, 09 מרס 2016 10:10