פרוטוקול ישיבה מיום 28.12.2015

 

 

29.12.2015     

                                                    

הועדה לאיכות הסביבה                                           

פרוטוקול ישיבה מיום 28.12.2015

משתתפים: יואב ניצב – יו"ר, חברי הועדה: דורית אבנט, טוביה ארז, עדנה פישר, הלל גלזמן, אריה רוזנצוייג, מוטי מזרחי, מאיר גרינפלד.

מוזמנים:  אביעד כהן – מנכל המועצה, משפחת ברקת, דני שוסטר, ד"ר אבנר ברזילי – וטרינר המועצה.

הנושאים שנדונו:

  1. רעש הכלבים ברחוב נעמן.

בעקבות סכסוכי שכנים בגין רעש נביחות הכלבים של משפחת ברקת – דני שוסטר מבקש מהועדה לאיכות הסביבה להתערב למזעור הרעש. דני הציג מכתב ואת השתלשלות העניינים בנושא זה בשנים האחרונות, כולל אל מול ראש המועצה, אשר נתקלו במבוי סתום.

וטרינר המועצה הסביר שהנושא לא בתחום אחריותו מבחינה חוקית.  הוצגה חוות דעת מהיועץ המשפטי של המועצה אשר טוען שאף שיש חוק עזר עירוני בכפר ורדים בנושא כלבים – הוא אינו מטפל ברעש הנביחות של הכלבים ככל שהן מהוות מטרד לשכנים. לכן על פי חוק "מניעת מפגעים – רעש" רשאי המתלונן להגיש תלונה במשטרה ולבקש סיוע של החוק.

רונית ברקת תיארה את המצב עם כלביהם, כולל מעשי בריונות שנעשו נגד הכלבים ונגד בני משפחתה. בנוסף – ישנם כלבים רבים נוספים שנובחים ומרעישים באותו הרחוב. רונית מתארת  שהם הפחיתו את מספר השעות ששה כלבים שוהים בחצר ומכאן שכבר פחתה עוצמת הרעש. בעתיד יפחת מספר הכלבים שהם מחזיקים.

מוטי מזרחי מפרט שפעולות המועצה בנושא מטרדי הכלבים מתמקדים בלכידת כלבים משוחררים וניסיון לחנך את ציבור בעלי הכלבים לאסוף את צואת הכלבים מהמדרכות.

סיכום: חברי הועדה הביעו אמפתיה לשני הצדדים וציינו שאין זה בסמכות הועדה להתערב בסכסוך ולכן מומלץ לשני הצדדים להגיע להידברות ברוח טובה ולצמצם את זמן הכלבים בחצר מ700 בבוקר ועד שקיעת השמש ולפתור את הבעיה ביניהם.

 

 

  1. פינות נופש ותצפיות נוף בכפר

לידיה גרינפלד הציגה מצגת המתארת ששה אתרים בכפר ובסביבתו בהם פוטנציאל גבוה למשיכת הציבור לבילוי זמן איכות של נופש והנאה אל מול הנוף והירוק שבכפר. כוונתה להכין חוברת לתורמים אותה הסכים ראש המועצה לתקצב.

מבין המקומות שהוצגו 4 הם על בסיס פינות חמד קיימות בכפר, אותן יש לתחזק ולשפר.

2 מקומות יש לבצע כמעט מההתחלה. האחד - בקצה רחוב זויתן – אזור שכבר מתוכנן ועומד בפני ביצוע על ידי המועצה ובעזרת תרומה של משפחה. 

השני – הר דפנה, שעבורו נעשה בעבר תכנון על ידי דינה ממתת.

בנוסף – מוצג שביל ארוך "הירוק הגדול" שיחצה את כל הכפר מהר דפנה ודרך הוואדי הקסום למורד הכפר ממערב.

אריה מציע להתחבר ל"יום מעשים טובים" בשנה הבאה ולקבל דרכם סיוע בבצוע אתרים כאלו.

סיכום:

א.    הועדה ממליצה למועצה לקדם את שיקום פינות החמד הקיימות וכן את שני האתרים הגדולים יותר. 

ב.     דעת הועדה שאין צורך בחוברת לתורמים מכיוון שניתן לתקצב את הפעולות במקומות הללו מתקציב המועצה, דרך פרויקט "נגיעות" שמורץ זה מספר שנים.

ג.      אחרי שהמקומות ישוקמו – ניתן יהיה להכין חומר פירסומי דיגיטלי שיפורסם לציבור בכפר ומחוצה לו.

 

  1. השימוש בראונדאפ

בעקבות הקמפיין שצילה העלתה לרשת נגד השימוש בראונדאפ בגינון הציבורי בכפר ובהדברת עשבים במדרכות וכו' – הועדה דנה בנושא.  דורית אבנט הקריאה מתוך מאמר מדעי שמציין שלאו דווקא כצעקתה נגד הראונדאפ. מוטי עדכן לגבי תדירות הריסוס בכפר.

עדנה פישר טענה כי הריסוס על המדרכות נשטף ע"י מי גשם ומגיע למי התהום.

טוביה ארז טען כי יש לאפשר לצמחיה לגדול קצת בין האבנים המשלבות ולכסח באמצעים מכנים ולא  ע"י חומרי ריסוס רעילים.  הדבר נכון גם מבחינה של  איכות הסביבה וגם מבחינת התדמית הציבורים שאנו מנסים לישוב כירוק.

סיכום:  הועדה מביעה עמדה של נקיטה בזהירות בשמוש נרחב בראונדאפ.

הועדה מבקשת מהמועצה לערוך פיילוט לפיו בכמה רחובות שיוגדרו לא ירוסס ראונדאפ ויהיה טיפול מכני בעשבים. האזור הזה יושווה לאזורים המרוססים מבחינת עוצמת פריצת העשבים וכו'.  מבקשים מדורית שתלוה את מוטי והאחראים לגינון במועצה.

 

 

  1. עדכונים

א.    יואב מעדכן מישיבת התקציב של המועצה שהוחלט לתקצב 100 אלף שח לטיפוח הנוי הציבורי.

ב.     במהלך 2016 יבחר האדריכל שיקדם את ה"פרוגרמה הירוקה" בתקצוב המועצה.

ג.      מפאת קוצר הזמן  בישיבה - נושאים נוספים ידווחו בהמשך.

 

רשם:  הלל גלזמן

העתק:  למשתתפים ולמוזמנים.

          סיוון יחיאלי.

          סיעת "כפר ורדים ירוקים".

Last modified on חמישי, 21 ינואר 2016 22:01