ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 4/15 מתאריך 21.12.15

 

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 4/15 מתאריך 21.12.15  


משתתפים:  ציפי דיקמן, עופר כהן , צילה עדני רוסמן (המבקרת) , ומאיר גרינפלד (יו"ר)

נושאים על סדר היום: פגישת היכרות ועבודה עם   מבקרת המועצה .

 

בתחילת הדיון  דובר על תפקיד וסמכויות של הוועדה לענייני ביקורת מחד ומבקרת הרשות המקומית מאידך.

מהות עבודת הוועדה-    לדון בכל  דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית , כגון דוח מבקרת הרשות, דוח מבקרי משרד הפנים, דוח מבקר המדינה  וכול' .  ולהביא את המלצותיה לתיקונים לפני מליאת המועצה.  כמו כן עוקבת בוועדה אחרי תיקון הליקויים  . 

מבקרת המועצה היא הקובעת את נושאי הביקורת, היקף הביקורת והדרכים לביצוע הביקורת .  הוועדה יכולה להציע למבקר 2 נושאים לבדיקה בכל שנה .  ממצאי הביקורת של המבקרת מועברים לוועדה  לענייני ביקורת לפני המועצה והוועדה מציעה מהן הפעולות המתבקשות בעקבות הביקורת.  המבקרת מצידה גל מכינה דוחות מעקב אחרי תיקון ליקויים שנחשפו בדוחות ביקורת קודמים שלה ושל מבקר משרד הפנים ומבקר המדינה.

 

הנושא הראשון שבו  מטפלת המבקרת הינו "עבודת הועדות במועצה המקומית" .
הדוח צפוי להסתיים עד 31.3.16 .

הערה:

תזכורת  למליאת המועצה:  עדיין לא התקיים דיון במליאת  המועצה  בדוחות ביקורת משרד הפנים לשנת 2014 .  יש לקיים דיון בהקדם.
 

 

רשם: מאיר גרינפלד

Last modified on חמישי, 21 ינואר 2016 21:33