איכות הסביבה

כמות הפסולת ההולכת וגדלה בתוספת עלייה בצפיפות האוכלוסייה וצמצום השטחים הזמינים, מחריפים את הקשיים בדרך להקמת אתרים חדשים לסילוק פסולת. התוצאה הבלתי נמנעת היא מצוקת נפח הטמנה זמין.

כיום מקובלת בעולם שיטת ה"טיפול המשולב" בפסולת המוצקה. השיטה מורכבת מחמש חוליות:

הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור, הפקת אנרגיה מפסולת (פל"א), הטמנה.

גישת הטיפול המשולב חותרת לצמצום נפח הפסולת המועבר להטמנה. הגישה מנסה להגיע לאופטימיזציה של ההיבטים השונים (הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים), זאת בהנחה שאין פתרון יחיד שיוכל לתת פתרון אופטימלי.
כיום ממחזרים בארץ כ- 15% מהפסולת הביתית. שיעור המחזור מגיע לכ- 20% כאשר מביאים בחשבון גם את מרכיבי פסולת התעשייה, הגרוטאות והשמן המשומש.

בהתאם לתקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ"ח - 1998 אמור שיעור המיחזור עד סוף שנת 2007 להגיע ל- 25% מהפסולת הביתית.

מסקירת מצב המיחזור בארץ ובעולם עולה כי מדינת ישראל עדיין בפיגור של מספר שנים אחרי מדינות אירופה וארה"ב.

 

מידע נוסף ניתן לקרוא באתר המשרד לאיכות הסביבה www.sviva.gov.il/

רביעי, 31 דצמבר 2014 14:39

מחזור אריזות מתכת

מחלקת איכו"ס שמחה להודיעה כי הגיעו מיכלים למיחזור קופסאות שימורים ואריזות מתכת.

13 מכלים אפורים פוזרו בפינות המחזור ברחבי הכפר לנוחיות התושבים.

התושבים מוזמנים למחזר, נא להשליך אריזות ריקות בלבד. 

שלישי, 14 ספטמבר 2010 19:45

מהפכת המחזור בכפר ורדים

31 לינואר, 2013

מהפכת המחזור בכפר ורדים

 

במסגרת מהפכת המחזור המתרחשת מזה מספר שנים, חתמה המועצה לקראת סוף שנת 2012 על הסכם עם תאגיד המחזור ת.מ.י.ר שהוקם על מנת לסייע ליצרנים, ליבואנים ולרשויות המקומיות ליישם את חובותיהם במסגרת החוק להסדרת הטיפול באריזות משנת 2011. חברת ת.מ.י.ר תישא בעלויות הטיפול בפסולת האריזות, דבר שיוביל לחיסכון כספי של עשרות אלפי