תכנית כללית שלב ג

תכנית בינוי

מצגת למשתכנים

הנחיות מרחביות