שלב-ג

שלב ג

שכונת לבונה

אולם ספורט

תיכון אמירים

פארק הכלבים

אזור תעסוקה