שישי, 17 פברואר 2017 17:37

נוהל כריתה / העתקה / גיזום עצים

עצים הנמצאים בתחום מגרש, הטיפול הינו באחריות בעל המגרש בלבד ובתיאום ואישור מול מחלקת הנדסה במועצה המקומית ויערן קק"ל (מרחב גליל מערבי).

 גיזום עצים:

 גיזום ענפים עד קוטר של 20 ס"מ, דורש יידוע בלבד של מחלקת הנדסה במועצה המקומית ואין צורך באישור קק"ל.        

 העתקה/ כריתת עצים:

 כל בקשה לכריתה / העתקה של עץ הנמצא בתחום המגרש, מחייבת את המלצת המועצה המקומית ואישורו של יערן קק"ל.

לצורך הגשת הבקשה, יש למלא טופס בקשה, להגישו למחלקת הנדסה במועצה המקומית לצורך המלצה.

לאחר אישור המועצה, מגיש הבקשה יפנה באופן עצמאי ליערן קק"ל ויתאם עימו ביקור על מנת להשלים את הטיפול בבקשה.

במידה והבקשה אושרה ע"י היערן, יש לפנות למשרדי קק"ל בכברי לצורך הנפקת שובר תשלום בגין אישור הכריתה.

לאחר התשלום, מגיש הבקשה יקבל אישור כריתה ונטילה ע"י קק"ל.

לאחר קבלת כל האישורים, אחריותו של מגיש הבקשה לזמן איש מקצוע (כורת עצים מוסמך) לצורך ביצוע הכריתה / העתקה ולתאם את המועד ופינוי הגזם עם מחלקת איכות הסביבה במועצה ( מוטי מזרחי).

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הנדסה

להורדת טופס בקשה לכריתת עץ לחצו כאן

עוד בקטגוריה זו: « חוק חופש המידע