טפסים

נוהל כריתת עץ

תשריט מגרשים

פרוייקטים

הנדסה

מחלקת הנדסה אחראית על מדיניות הבניה והפיתוח בכפר ורדים ורדים לטווח הקצר והארוך.

המחלקה מהווה סמכות מקצועית בכל הנושאים ההנדסיים הקשורים בתכנון ופיתוח המרחב הציבורי, אישורי תכניות בנייה,

תנועה, בטיחות,מבני ציבור וחזות הכפר.

פעילות מחלקת הנדסה מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים:

 1. שוטף: 

  טיפול בנושאים שוטפים של פיקוח בנייה, ארנונה, בדיקה ואישור תכניות, אחזקה, בטיחות המרחב הציבורי, תנועה וחנייה וקשר עם גופים ציבוריים אשר עוסקים בתחום ההנדסה.

 2. פיתוח: 

  המחלקה עוסקת בפיתוח והקמת של תשתיות ציבוריות לשכונות מגורים, הקמת מבני ציבור, הקמת גנים ציבוריים, הנגשת המרחב הציבורי, שיפור התשתיות והקמת תשתיות חדשות.

 3. תכנון ארוך טווח:

  מחלקת הנדסה עוסקת בתכנון אסטרטגי ותכנון ארוך טווח בכל הקשור לצמיחה הדמוגרפית של כפר ורדים ותכנון סטטוטורי תוך עדכון וייזום תכניות בניין (תב"ע) עיר חדשות וקיימות.

רישוי בנייה

מחלקת ההנדסה בכפר ורדים היא חלק ממרחב תכנון משותף של הועדה המרחבית מעלה הגליל במעונה. הליכי הרישוי מתנהלים בד בבד ובאישור שני הגורמים.  הסמכות למתן היתרי בנייה נתונה לוועדה המרחבית. בקשה להיתר בנייה מתבצעת מול הועדה המרחבית והוועדה המרחבית מבקשת את חוות דעת של מחלקת הנדסה במועצה. למידע נוסף והכוונה ניתן לפנות למחלקת הנדסה.

קישור לאתר הועדה 

אישור אכלוס (טופס 4)

טופס 4 מונפק ע"י הועדה המרחבית לתכנון ובנייה. 

 תנאי לטופס 4 הינו אישור של מחלקת הנדסה. לצורך אישור יש להזמין את מהנדס המועצה או מי מטעמו לסיור בנכס ולאחר שהושלמו כל הדרישות שנדרשו בשלב היתר הבנייה ו/או דרישות נוספות לגופו של עניין. 

 במעמד זה ייבדק הנכס לצורך חישובי ארנונה. 

 ארנונה

מחלקת הנדסה אחראית להעביר למחלקת הגבייה נתונים אודות גודל הנכסים ובצע חישובי ארנונה עפ"י צו הארנונה

במסגרת זו נעשה פיקוח על שינויים ותוספות בנייה אשר דורשים עדכון בחיובי הארנונה.

חישובי הארנונה מבוצעים על בסיס תכניות מאושרות של היתרי הבנייה ותוך בדיקה פיסית של הנכס. חישוב ארנונה ראשון יתבצע עם אכלוס הבית ועדכון חישובי ארנונה יתבצע מעת לעת בהתאם לתוספות בנייה, שינויים פנימיים, מכירה של נכס או בדיקה אקראית בתיאום מראש. 

בנייה ושיפוצים

תושבים אשר מעוניינים לבצע שיפוץ או  תוספת בנייה בביתם נדרשים להגיש בקשה להיתר בעבודות הטעונות היתר בנייה. במקביל בכל עבודה של שיפוץ או תוספת בנייה התושב מחויב בהודעה למחלקת הנדסה ובהפקדת ערבות עם התחייבות לשמירה על המרחב הציבורי וכללי עבודת קבלנים בתחומי כפר ורדים.

קישור לטפסים

פיקוח בנייה

נושא הפיקוח מתחלקת לשני נושאים עיקריים:

 1. באחריות הועדה המרחבית לתכנון ובנייה: 

  פיקוח של הועדה המרחבית לתכנון ובנייה בנושא התאמה של העבודות בשטח להיתרי הבנייה שניתנו לרבות אכיפה לעניין חוק התכנון והבנייה.

 2. באחריות מחלקת הנדסה:

אכיפה בכל הקשור לשמירה על התשתית הציבורית (כבישים, מדרכות, תאורת רחוב, גינון וכו').

אכיפה בנושא ימים ושעות עבודה של קבלנים

 

בימים א' – ה' 7:00 – 19:00

ימי שישי וערבי חג 7:00 – 14:00

שבתות וחגים חל איסור על עבודות בנייה 

אחזקה

מחלקת אחזקה מטפלת במגוון תחומים הכוללים- אחזקת כבישים כולל תמרור וסימון, אחזקת מדרכות כולל מערכת הניקוז, אחזקת מוסדות חינוך וציבור, פיקוח ותפעול קבלן הגינון, תחזוקה של שילוט וריהוט רחוב, אחזקת בית העלמין וטיפול מול יערן קק"ל בנושא גיזום העתקה וכריתת עצים. ניהול מערך האחזקה באחריות עדנאן. 

גינון

תחזוקה ושיקום אזורי הגינון הציבורי ברחבי הכפר. כולל במוסדות חינוך וציבור העבודה מבוצעת ע"י קבלן חיצוני איתו מבוצע מכרז התקף ל1-3 שנים. במסגרת התייעלות, המועצה שותלת צמחים רב-שנתיים וחסכוניים במים. כמו כן, שתילת "עצי שדרה" כדי ליצור נוחות ברחבי הכפר. 

חשמל 

תחזוקת מערכות החשמל הציבוריות בכפר הכוללות תאורת רחוב, מערכות אספקת חשמל למוסדות המועצה (מבני חינוך, בית עלמין, מבני ציבור וכו'), מערכו מיזוג.

תחזוקה זו מבוצעת ע"י עובד המועצה- יוסי , בסיוע של קבלנים ואנשי מקצוע נוספים.

המועצה החלה בתהליך של התייעלות אנרגטית, בה מוחלפים בהדרגתיות גופי תאורת הרחוב ומוסדות החינוך לתאורת לד.

 

 

 


מחלקת הנדסה עוסקת בנושאים מגוונים בתחום העבודה השוטפת של תחזוקה, תפעול, ארנונה, בדיקת תוכניות פיקוח וכו'. בשנים האחרונות התווספו לעבודתה השוטפת של המחלקה פרויקטים רבים של פיתוח שכונות, בניית מבני ציבור, שיפור התשתיות והקמת תשתיות חדשות.

בשבועות האחרונים התכבדנו להציג בפני חברי המועצה את סיכום השנה החולפת ואת תכנית העבודה לשנת 2017. המשימות והאתגרים גדולים וככל שהמועצה תמשיך לקדם את פיתוח הכפר, כך גם תימשך המגמה של עלייה מתמדת בהיקף הפעילות.

בשנה החולפת ובשנה הבאה נמשיך לעסוק באופן מאוד אינטנסיבי בפיתוח קריית החינוך בהשקעה כוללת של 25 מיליון ₪. במסגרת זו התחלנו את בניית אולם הספורט, תיכון אמירים, חניון משותף לאולם הספורט ובי"ס תפן והסדרת הכניסה לבי"ס אמירים.

אולם הספורט בשטח כולל של 1700 מ"ר עם 500 מקומות ישיבה, הוא פרויקט חשוב שצפוי לתת מענה מכובד לצורך הולך וגובר של פעילות ספורט ביישוב. במקביל ישרת האולם את פעילות הספורט של בתי הספר אמירים ותפן. המבנה נמצא כרגע בתחילת עבודות הגמר וצפוי להסתיים באמצע 2017 (כ – 12.5 מליון ₪). לאולם הספורט מצטרף חניון גדול שישמש את האולם, בי"ס תפן וחולי ה CP שלומדים בו (כ–2 מליון ₪).

תיכון אמירים - מהלך שהחל לפני חמש שנים בהקמת התיכון והמשיך בהכרה ותקצוב של משרד החינוך להקמת תיכון עם 9 כיתות אם ופונקציות ספח נוספות בשטח כולל של 1600 מ"ר. בית הספר נמצא בימים אלה בגמר שלד וצפוי להיות מאוכלס בספטמבר 2017 (כ – 10 מליון ₪). לקראת הקמת התיכון השלמנו השנה הסדרה של כניסה מכובדת לבית הספר יחד עם תחנות הסעה חניון לרכבים וחניון לאופניים (כ–0.7 מליון ₪).      בשנה הקרובה המועצה מתכננת ביחד עם קק"ל לקשר את כל השכונות הדרומיות של שלב ב' באמצעות מערכת שבילים, אשר תעבור דרך חורשת האורנים ותתחבר לבתי הספר אמירים ותפן. התכנית צפויה להסדיר תנועה רגלית של ילדים ובני נוער מביתם לבית הספר ולאפשר לתושבי השכונות גישה בלתי אמצעית לחיק הטבע (כ – 2.5 מליון ₪). גם בית ספר תפן, שבנייתו הסתיימה ב 2015, נכנס לתכנית העבודה של 2017 בתכנון תוספת של כ 600 מ"ר לטובת כיתות חינוך מיוחד. בהזדמנות זו יתוכנן שדרוג לחצר בית הספר (כ–3.5 מליון ₪).

פיתוח תשתיות ציבוריות לשכונות בכפר ורדים החל לפני שלוש שנים לראשונה מאז הקמת המועצה. במסגרת זו שווקה שכונת לבונה עם 76 מגרשים לבנייה עצמית. חלקה הראשון של השכונה אוכלס כמעט במלואו ובימים אלה מבוצעות עבודות הגמר בשלב הראשון שבסופן יושלמו הרחובות המרוצפים הגינון הציבורי וריהוט הרחוב. בתכנון הנופי של השכונה הושקעה מחשבה רבה בנושא גינון ועצי רחוב ונעשה ניסיון ייחודי בבניית בית גידול לעץ שיאפשר התפתחות מהירה וטובה (עבודות גמר - כ–2.5 מליון ₪).

השנה התחלנו לפתח כביש שהוא המשכו של רחוב גלבוע (בשכונת לבונה) שיתחבר לכביש ינוח בסמוך "לבית בחורש". הכביש הזה ישרת שתי שכונות של כ 150 יח"ד בבנייה של יזם (כ–9 מליון ₪). השכונה הראשונה של 56 יח"ד נמצאת בשלבים סופיים של אישורי תכניות ובנייתה צפויה להתחיל במהלך השנה הבאה.

בימים אלה נכנס לעבודות קבלן אשר זכה במכרז לפיתוח שכונה א' של שלב ג'.

זהו תחילתו של פרויקט הנדסי רחב היקף וסופו של תהליך תכנון ארוך, שהחל לפני 11 שנים בתכנון תב"ע של שלב ג' והמשיך בשנה האחרונה בתכנון מפורט של שכונה שצפויה להכפיל את גודלו של כפר ורדים. שלב ג' הוא פרויקט גדול ומאתגר שהמועצה לקחה על עצמה מתוך מטרה להוביל את הפיתוח בכפר. השלב הראשון עד למסירת המגרשים ליזמים צפוי להימשך שנתיים שבמהלכן יוקמו התשתיות הציבוריות לשכונה של כ 500 יח"ד (כ–90 מליון ₪). בשנה הקרובה אנחנו צפויים לצאת ביחד עם רשות מקרקעי ישראל לשיווק נוסף של השכונה וצפוי המשך התכנון המפורט של השלבים הבאים.

פרויקט אסטרטגי נוסף שהחל השנה וילווה אותנו בשנים הקרובות, הוא אזור התעסוקה המשותף לכפר ורדים ומעלות תרשיחא. התכנון המפורט של התשתיות צפוי להסתיים ב 2017 ותחילת עבודות הפיתוח מיד לאחר מכן. אזור התעסוקה תוכנן בצמוד לשכונות של שלב ג' ואנחנו רואים בו חלק בלתי נפרד מפיתוח השכונות. ברקע התכנון ההנדסי החלו מהלכים להכרה של המדינה באזור התעסוקה ותמיכתה במשיכת חברות להשקיע בו. אזור התעסוקה מזמן לנו שיתוף פעולה מעניין עם עיריית מעלות תרשיחא בהקמת פרויקט שהוא פרויקט אזורי.

לצד הפרויקטים הגדולים, ובתשומת רבות אנחנו ממשיכים לשפר ולפתח פרויקטים בשלבים א' ו ב'. בתחום הכבישים התחלנו בשנה האחרונה בשדרוג של רחוב שניר (כ–1 מליון ₪), השלמנו ביצוע של מעגל תנועה בכניסה לרחוב חרצית (כ–0.8 מליון ₪) והשלמנו תכנון מעגל תנועה בכניסה המזרחית לכפר. אם נקבל את כל האישורים והתקציבים נוכל בשנה הקרובה גם להשלים את ביצוע הכניסה המזרחית לכפר (כ–2 מליון ₪). בנוסף לכך הצלחנו להביא את נתיבי ישראל לשדרוג רחוב אשכר ודרך ההר ובחודש הקרוב, אם מזג האוויר יאפשר זאת, יושלמו שם כל העבודות.

נגישות המרחב הציבורי הפך בשנים האחרונות לנושא מרכזי. גם בכפר ורדים נדרשנו בשנה האחרונה לסקר מקיף בנושא ולהתחלה של הנגשת המרחב הציבורי. במסגרת זו התחלנו בשנה האחרונה להנגיש תחנות אוטובוס ובשנה הבאה נפעל להנגשת חלק ממבני הציבור והגנים הציבוריים. בנוסף שדרגנו השנה את גן המפה והוספנו בו משטח דשא סינטטי והצללה. חידוש מרענן לרווחת הכלבים ובעליהם הוא פארק הכלבים שהוקם בחורשה הצמודה למרכז המסחרי.

תכנון ארוך טווח הוא נשמת אפו של יישוב מתפתח, וגם בתחום הזה פעלנו ונפעל בשנת 2017. בשנה החולפת התחלנו בהכנה של פרוגראמה למבני ציבור. תהליך חשוב שסופו להעמיד תכנית אב למבני חינוך וציבור שמטרתה לתת מענה לצמיחה דמוגרפית בכפר.

בתחום התכנון הסטטוטורי התחלנו בהכנת תכנית שתאפשר תוספת יח"ד ושימושים בשלבים א' ו ב'. בשנה הבאה נתחיל בהכנת תכנית בניין עיר למרכז כפר ורדים שבה יוסדרו ויאורגנו מחדש תאי השטח וייעודי הקרקע למבני ציבור ושימושים מסחריים.

מחלקת הנדסה נוהלה עד לפני כשנה  ע"י שני אנשים בלבד: ציון דרור שעובד במועצה ב 15 השנים האחרונות  ושי קולונימוס שמסיים את השנה השנייה בתפקיד. בשנה האחרונה בעקבות העלייה בהיקף הפעילות הוחלט להוסיף למחלקה משרה נוספת של הנדסאית שתעסוק בנושאים מקצועיים ונושאים מנהלתיים של המחלקה. תחילה נקלטה עובדת זמנית ולפני מספר חודשים נקלטה טל בנימין שסיימה לא מכבר לימודי הנדסאית בניין במכללת תל חי.

בזדמנות זו נבקש לציין שכל העבודה נעשית בהכוונה שלנו אבל היא פרי עמלם של אנשים רבים: בראשם אנשי הצוות המסורים של המועצה, שתומכים ומאפשרים לכל הפעילות הזו להתקיים. עשרות מתכננים, מפקחים ומנהלי פרויקטים מלווים אותנו, ועוסקים בפרטי הפרטים ובצד המקצועי. ולבסוף בכל פרויקט יש קבלן, פועלים וספקים.

תודה לכולם ונאחל לנו ולתושבי כפר ורדים שמגמות הפיתוח יימשכו ויעזרו לנו לפתח מרחב ציבורי איכותי לרווחת תושבי כפר ורדים. 

בברכה,

ציון דרור – מנהל אחזקה ותשתיות

טל בנימין – הנדסאית במחלקת הנדסה

שי קולונימוס - מהנדס המועצה