שני, 30 אוקטובר 2017 23:47

חוק עזר לכפר ורדים (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ''ה-1995