דרושים

למועצה המקומית דרושים/ות סייעים/ות לגני ילדים: 

סייע/ת קבוע/ה *

סייע/ת ממלא מקום להחלפה בחל"ד

 

תאור התפקיד:

 1. פתיחתו והכנתו של הגן לקראת יום הלימודים; קליטת הילדים.
 2. שמירה על ניקיון הגן ועל הסדר והארגון; שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות (צמחיה, גינה וכד');מתן סיוע לגננת בארגון הסביבה החינוכית. ביצוע עבודות ניקיון יסודיות בגן וטיפול בחצר.
 3. טיפול פיזי והיגייני בילדים; השגחה על הילדים במשך יום העבודה ובשליחתם הביתה בסוף יום הלימודים.
 4. שינוי הסדר בחדרי הכיתות בזמני מעבר הילדים מפעילות לפעילות; עריכת השולחן לארוחות ופינויו, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח.
 5. סיוע בעבודות קישוט ובסידור הגן לקראת חגיגות, מפגשי הורים, ימי הולדת, ערבי חגים ואירועים אחרים וניקיון הגן אחריהם.
 6. השתתפות בישיבות תכנון העבודה השנתי ובישיבות צוות ובפגישות הדרכה ביוזמת הגננת; סיוע לגננת בביצוע פעולות עם הילדים בעבודות שונות ובפעילויות שונות, בהתאם לצורך .
 7. תמיכה בקבוצות של הילדים בפעולות יצירה או משחק ובילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר. השתתפות באסיפות הורים, בפעילויות הורים וילדים ובחגיגות, בהתאם לתכנית הפדגוגית של הגן.

דרישות:

 • 12 שנות לימוד לפחות
 • קורס סייעות ו/או התחייבות  לעבור קורס סייעות              
 • ניסיון בעבודה עם ילדים- יתרון

 

***המשרה מאוישת

קורות חיים  והמלצות יש להגיש עד ל 8 ינואר בשעה 8:00 לכתובת המייל :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רק פניות מתאימות תענינה.

 

מועצה מקומית כפר-ורדים/לשכת מנכ"ל המועצה

 

                                                                                                            ‏17 דצמבר 2017

 

דרוש/ה  מנהל/ת למחלקה לשירותים חברתיים ואישיים במ.מ. כפר ורדים בהיקף 90% משרה

מס/ 16 כפר ורדים10458

מכרז כ"א מספר 102/17

                                                            

מבנה המשרה:

ניהול המחלקה - 50%

עו"ס משפחה - 40%.

דירוג ודרגה: דירוג עו"ס על פי הוראות משרד הרווחה.

כפיפות: ראש המועצה ומנכ"ל הרשות .

תנאי סף:

 1. בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית, יתרון לבעלי תואר שני מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.
 2. בוגר קורס מדריכים ראשי צוותים.
 3. נסיון של לפחות 5 שנים בעבודה סוציאלית.
 4. ניסיון בארגון, בהפעלה ובהדרכת צוות עובדים, בארגון פרויקטים בקהילה ובניהול תקציב.
 5. כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ.
 6. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 7. שליטה ביישומיOffice  ומערכות מחשב בשימוש משרד הרווחה.
 8. רצוי היכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
 • מועמד שאינו עונה לתנאי מספר 2 יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס מד"צים או סגל בכיר ולסיימו בהצלחה.

תאור התפקיד:

 • פירוט תחומי האחריות בתפקיד בהתאם למוגדר בהוראה 4 לפרק 2 בתע"ס ולרבות:
 1. תכנון וארגון העבודה וחלוקתה, אחריות לניהול עובדים והמסגרות הקשורות במחלקה.
 2. אחראי בפני ראש הרשות לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות עבודה.
 3. אחריות לגיוס משאבים,בניית תקציב ומעקב אחרי יישום והוצאות.
 4. אחראי לבניית ושימור שותפויות בקהילה ומחוצה לה.
 5. אחראי לביצוע רישומים, דיווחים וסדרי עבודה על פי נוהלי משרד הרווחה.
 6. טיפול ישיר בלקוחות.
 7. כל משימה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר.

 

 

כללי:

 1. שאלון להגשת מועמדות ניתן להוריד מאתר המועצה www.kfarvradim.com/ בקטגורית  טפסים – טופס פרטי מועמד.
 2. את השאלון בצירוף קורות חיים, תעודות, המלצות והמסמכים הרלוונטיים יש להגיש עד לתאריך 07/01/2018 בשעה 08:00 במייל לכתובת:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. מועצה מקומית כפר ורדים שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
 2. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 3.  המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
 4. המועצה שומרת על זכותה לזמן את המועמדים, או חלק מהם, לראיון אישי. במקרה של ריבוי מועמדים, רשאית המועצה לבחור חלק מהם על יסוד המסמכים שהוגשו ו/או על יסוד ראיון מוקדם, והם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
 5. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

 

לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר עם לורן בטלפון 04-9977142 שלוחה 5.

 

 

‏29/10/2017

 

 

‏29/10/2017

מכרז פומבי מספר   101/17      

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת החינוך ברשות המקומית במשרה מלאה

תיאור תפקיד:

 

 • גיבוש ועיצוב מדיניות החינוך, בהלימה למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות משרד החינוך; אחריות על הפעלת המערך החינוכי ברשות.
 • בניית תקציב החינוך על כלל היחידות הפועלות במסגרתו, כולל מעקב ובקרה על הביצוע ביחידות השונות.
 • ניהול ובקרה של מערך הטיפול בפרט, הכולל את השירותים הבאים: ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי חינוכי והחינוך המיוחד.
 • ניהול תהליכי הרישוי, הליווי והבקרה של בתי הספר הפועלים תחת בעלות הרשות המקומית.
 • פיתוח, קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות.
 • קליטה, ליווי, הנחיה ופיתוח כ"א במסגרות החינוך .
 • הובלה וריכוז של וועדת החינוך היישובית.
 • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבית הספר היסודי.
 • ניהול מערך ההסעות, הליווי והסיוע לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 • ניהול מערך לשעת חירום ובמוסדות החינוך.
 • מיצוי וגיוס משאבים במסגרת " קולות קוראים"  ומגורמים אחרים.
 • דיווח מעקב ובקרה אחר התקבולים ממשרה"ח.
 • קיום קשרי עבודה שוטפים ושת"פ עם מערך החינוך הבלתי פורמאלי והמתנ"ס, עם מחלקות הרשות השונות ועם גורמים מתוך הקהילה.
 • קיום קשר שוטף ורציף עם ועם מפקחי משרד החינוך וכן עם נציגות ההורים

תנאי הסף:

השכלה ודרישות מקצועיות 

א.      בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכרלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו כל אלה:

 1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה.
 3. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

ב.       הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

ג.        המנהל יחוייב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס האמור.

דרישות ניסיון

 • בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוכי (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטים), או כבעל תפקיד ניהולי(תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגים והן בהבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית) במוסד חינוך, או במערכת החינוך.

 

דרישות נוספות

 • שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE
 • רישום פלילי – העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

דרישות התפקיד

 • יכולת הובלה ומנהיגות, יחסי אנוש מעולים,  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.
 • שליטה ביישומי תוכנות ה-OFFICE
 • מגורים בסביבה הקרובה.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

העסקה

בדירוג מנהלי מחלקות חינוך או בדירוג בכירים- עפ"י הכללים ומותנה באישור המועצה ומשרד הפנים.

כפיפות

לראש הרשות המקומית ולמנכ"ל הרשות.

 1. שאלון להגשת מועמדות ניתן להוריד מאתר המועצה www.kfarvradim.com/ בקטגוריית  דרושים. לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר עם לורן בטלפון :04-9977142 שלוחה 5
 2. את השאלון בצירוף קורות חיים, תעודות, המלצות והמסמכים הרלוונטיים יש להגיש עד לתאריך 19/11/2017 בשעה 8:30 במשרדי המועצה במרכז מסחרי כפר ורדים, קומה א'.
 3.  ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 4. מועצה מקומית כפר ורדים שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
 5. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 6.  המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
 7. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז זה, וכן לראיין באופן אישי את המועמדים, או חלק מהם. במקרה של ריבוי מועמדים, רשאית המועצה לבחור חלק מהם על יסוד המסמכים שהוגשו ו/או על יסוד ראיון מוקדם, והם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
 8. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

 

 • בנוסף לתיאור התפקיד והדרישות כפי שמתואר במסמך זה מצ"ב נוהל משרד הפנים המגדיר את התפקיד, תחומי האחריות ותנאי הסף. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין נוהל משרד הפנים למסמך זה, נוהל משרד הפנים גובר.

נוהל משרד הפנים

 


לביה"ס העל אזורי תפן, לחטיבה העליונה,
דרוש/ה  מורה להיסטוריה- במיידי.
היקף משרה: שליש-חצי משרה.
ימי עבודה: ב'-ג'
זמינות: מיידית
לפרטים: 04-9872551

​  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תיאור התפקיד:

 • הדרכת נוער
 • הפעלת מועדון הנוער
 • הדרכת קבוצת נערות.
 • עבודה בכפוף לרכז הנוער היישובי.
 • כחצי משרה

כישורים נדרשים:

-          ניסיון בהדרכה ובחינוך בלתי פורמאלי עם בני/ות נוער

-          עדיפות לניסיון הדרכה בתנועת נוער

-          יחסי אנוש טובים, בעל/ת יוזמה, אחריות, אמינות.

-          נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

דרישות התפקיד:

-          מגורים בסביבה הקרובה- חובה.

-          ניידות- חובה.

-          תחילת עבודה מידית.

 

קורות חיים יש לשלוח עד 22.10.17

לדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.