החומרים באתר מארכיון כפר ורדים

ובאדיבות תושבים וגופים שתרמו צילומים

וחומר תיעודי שהיה ברשותם

מוטי דביר

10 ינואר 1994

 

 

 

לאחר ניהול הכפר על ידי אגודת המשתכנים ,בינואר 1994 הוקמה מועצה מקומית ממונה בראשות מוטי דביר 

המועצה פעלה עד .1997

 

 

 

 

    חיפוש