החומרים באתר מארכיון כפר ורדים

ובאדיבות תושבים וגופים שתרמו צילומים

וחומר תיעודי שהיה ברשותם

בנית חטיבת הביניים

10 ינואר 2000
פורסם ב- חינוך

הקמת מבנים טרומיים לחטיבת הביניים באזור בית הספר קשת .עם הקמת מבני הקבע

עברו למקום המשכ"ל –מרכז לשיפור כושרי למידה ומחלקת הרווחה

חנוכת בית הספר

10 ספטמבר 1990
פורסם ב- חינוך

חנוכת בית הספר במעמד נשיא המדינה

    חיפוש