דר' אריה ברן

10 ספטמבר 1997

בספטמבר 1997 התקיימו, לראשונה, בחירות בכפר-ורדים וד"ר אריה ברן נבחר לשמש כראש המועצה הנבחר הראשון.שימש קודם לכן במשך 6 שנים כיושב ראש אגודת משתכני כפר ורדים שניהלה את הכפר קודם להקמת המועצה וכמנהל החברה לפיתוח כפר ורדים במשך 6 שנים -החברה שתיכננה את כפר ורדים בנתה את תשתיותיו ושיווקה את מגרשיו .

    חיפוש