אתר מורשת כפר ורדים

מורשת היא הנחלת תרבות ושימורה. אתר מורשת כפר ורדים נועד לידע ולקרב את תושבי הכפר למורשת המקום, לעודדם לשומרה ולהעבירה לדורות הבאים.

 

כפר ורדים הוקם ביוזמה פרטית של התעשיין סטף ורטהיימר. יוזמה זו היתה חלק מחזונו ליישוב הגליל והנגב באמצעות הקמת ישובים קהילתיים בעלי מערכות חינוך ותרבות אטרקטיביות וביצירת מקומות עבודה מושכים בתעשיות יצוא חדשות שיוקמו בגליל ובנגב. בנוסף לכך תעשיות יצוא קיימות יועברו ממרכז הארץ ויוסיפו מקומות עבודה לתושבי הגליל והנגב.

חזונו הציוני של סטף ורטהיימר נתקל בקשיים רבים מצד גופי שלטון שתמכו רק במיזמים ממשלתיים ולא במיזמים פרטיים וכן מצד ראשי רשויות סמוכות שראו בהקמת הכפר מתחרה אטרקטיבי שיפגום ביכולתם למשוך אוכלוסיה חדשה ממרכז הארץ.

אתר מורשת מספר את סיפור הקמת הכפר החל משנות השבעים שבהם הוצג רעיון הכפר לראשונה לציבור ולגופי הממסד ועד לתחילת מימוש הרעיון בעשר שנות הכפר הראשונות. האתר גם ימשיך ויציג את כל פעילויות הכפר בשני העשורים שבאו לאחר מכן.

חיי קהילה עשירים הם המאפיין העיקרי של כפר ורדים והגורם הראשוני המשפיע על חיי היישוב מתחילת דרכו וגם כיום. חיי הקהילה העשירים השתקפו בשתי מגמות עיקריות : הראשונה שבהן היא פעילות התנדבותית בכל מרכיבי החיים הציבוריים והאחרת היא אחריות הדדית.

בתשע השנים הראשונות לחיי הכפר ועד למינוי מועצה מקומית על ידי משרד הפנים, נוהלה כל הפעילות הציבורית על ידי וועדות מתנדבים שנבחרו אחת לשנה. המתנדבים – חברי הוועדות, ניהלו את המערכות השונות: החינוך, התרבות, הרווחה, הנוער וכל פעילות ציבורית נוספת.

גם כיום לאחר 30 שנות חיי קהילה, ממשיכות פעולות רבות להיות מנוהלות על ידי תושבים מתנדבים. לדוגמא: פעילות מועדון הזהב, קתדרה, תנועת הצופים, חנות יד שנייה ועוד פעולות רבות אחרות.

האחריות ההדדית השתקפה ומשתקפת בעזרה הדדית למשפחות בעת צרה ומצוקה.     

יש לציין את פעילות הקרן לעזרה הדדית ותרומות מגופים שונים אשר ממלאות בתוכן את המושג "אחריות הדדית"ומרבות בפעולות חשובות וממשיות שכל תכליתן הן עזרה לזולת.

כפר ורדים אופיין בעבר ומאופיין גם כיום על ידי קהילה חמה ומגובשת שבה מתגוררים תושבים היודעים לתת ולא רק לקבל.

    חיפוש